top of page

Huisregels

Belangrijk voor een onvergetelijke tijd.

In onderstaand reglement vindt u de huisregels die bij Busara Thai Massage gelden. U bent verplicht zich aan deze regels te houden. Overtreding van 1 of meerdere huisregels kan tot maatregelen leiden, waaronder het verzoek aan u om zich aan de huisregels te houden, tot ontzegging van de toegang tot onze massage salon en/of onmiddellijke melding aan de politie.

1. Toegang vanaf 18 jaar. Bij twijfel vragen wij u om uw legitimatie (geldig paspoort, rijbewijs en/of ID kaart)

2. Het is verboden om binnen te roken.

3. Het nuttigen, gebruiken, verhandelen en/of het bij zich hebben van enigerlei soft en/of hard drugs is ten strengste verboden, bij misstanden wordt de politie ingeschakeld.

4. Personen die duidelijk onder invloed zijn van drank en/of andere middelen wordt toegang tot Busara Thai Massage geweigerd.

5. Het bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden.

6. Op centrale plaatsen heeft Busara Thai Massage camera’s voor uw en onze veiligheid hangen. Een ieder die Siwa Thai bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal getoond worden aan de politie, justitie en overige overheidsinstanties.

7. Men dient zich met respect naar een ieder te gedragen. Enige vorm van racisme of discriminatie is niet geoorloofd.

8. Safe seks met alle handelingen.

9. De dames beslissen zelf over welke diensten zij aanbieden. Het is verstandig uw wensen vooraf te bespreken met de dame van uw keuze. De dame hoeft niet mee te werken aan uw wensen als zij dit niet wil en heeft het recht de diensten te weigeren die u wenst.

10. De dame heeft het recht u als cliënt te weigeren. Als u dit overkomt wordt dan niet boos, het is de keuze van de dame zelf. Kies een andere dame uit, dit bevorderd de sfeer.

11. Wij vinden hygiëne belangrijk en verzoeken u om vóór elke massage een douche te nemen. Busara Thai Massage stelt u genoeg handdoeken per bezoek ter beschikking.

12. Bij onenigheid is het verplicht dit te melden bij de beheerder/gastvrouw van Busara Thai Massage.

13. Busara Thai Massage doet er alles aan om een veilige seks inrichting te zijn en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade. Het betreden van Busara Thai Massage doet u op eigen risico.

14. Busara Thai Massage is niet verantwoordelijk voor het verlies van uw goederen.

15. Bezorg geen overlast voor de buren of op straat als u Busara Thai Massage bezoekt en verlaat.

16. Wanneer door u als klant schade wordt toegebracht aan het complex of het materiaal bent u verplicht de schade volledig te vergoeden.

Deze huisregels zijn onze voorwaarden voor uw verblijf bij ons. Het management van Busara Thai Massage wenst u een fijne en ontspannende tijd.

bottom of page